UPDATE op 30 juni 2013

Van velen krijgen wij de vraag of het nog niet te laat is. Het antwoord is: NEE!

 

40-jaar compromis

De Alliantie (RAI vereniging, BOVAG, FOCWA, ANWB , KNAC en FEHAC) heeft inderdaad een akkoord gesloten met het Ministerie van Financiën. Maar het is goed om te weten dat de wetswijziging nog door zowel de Tweede als Eerste Kamer goedgekeurd moet worden.

 

De procedure

Het bereikte akkoord wordt door het Ministerie van Financiën momenteel uitgewerkt in het Belastingplan 2014. Op Prinsjesdag (17 september 2013) wordt het belastingplan door Minister Dijsselbloem gepresenteerd. Vervolgens zal de Tweede Kamer het Belastingplan behandelen en kunnen Tweede Kamerleden hier veranderingen in aanbrengen door amendementen in te dienen. Ieder jaar worden op deze manier tientallen amendementen ingediend. Zoals u weet, voerden wij al eerder actie inzake Youngtimers in 2009. Die kwestie werd ook middels een amendement opgelost.

 

De kwestie van de vrijstelling voor oldtimers is dus nog zeker niet besloten!

 

Eerste Kamer

Ons sterkste argument tegen de voorgestelde wijziging om de MRB vrijstelling opnieuw ingrijpend te wijzigen is de manier waarop deze kwestie is behandeld door het Ministerie van Financiën en de Tweede Kamer. Wij hebben gelukkig een Eerste Kamer die wetgeving en wetswijzigingen controleert en wie kan dat beter vertellen dan Premier Rutte zelf. Daarom waren wij de afgelopen week op bezoek bij professor dr. Essers. De heer Essers is lid van de Eerste Kamer (CDA) en voorzitter van de Financiële Commissie in de Eerste Kamer. Wij hebben onze bezwaren toegelicht en vonden een luisterend oor. Dit is uitermate goed nieuws en bewijst dat de zaak nog zeker niet beslecht is. Onze actie wordt serieus genomen! Komende week hebben wij wederom een aantal interessante afspraken, waarover wij u natuurlijk zullen informeren.

 

Autoweek

Dat wij serieus genomen worden, blijkt ook uit het feit dat wij wederom in het Autoweek Journaal te gast waren. U kunt deze video bekijken via http://www.youtube.com/watch?v=Hy6woAB4V5A. Komende woensdag staan wij ook in de papieren versie van de Autoweek.

 

Wat nu?

Wij gaan keihard verder om de strijd voor u te voeren. Wij vragen uw hulp om zoveel mogelijk deelnemers aan onze actie bijeen te brengen door ze te wijzen op onze website. Want hoe meer mensen onze actie steunen en hun mailadres achter laten op onze site, hoe sterker wij staan tegenover de politiek. Samen moet het lukken!

 

Met vriendelijke groet,

 

 

Wouter van Embden, VrijstellingOldtimer

 

 

 

Eindelijk, het is zover, onze eerste nieuwsbrief is een feit. We hebben de afgelopen weken zeker niet stilgezeten, want er moest veel en ingewikkeld werk gedaan worden. In Den Haag staat men immers niet met open armen klaar om onze bezwaren aan te horen. Er is toch ’n akkoord? ANWB, Bovag, Fehac, KNAC, etc. hebben toch allemaal ingestemd? 

Dat akkoord is echter wel het probleem, want hierdoor zijn per 01.01.2014 alleen voertuigen van 40 jaar en ouder vrijgesteld. Bij de personenauto’s zijn dat er ongeveer 100.000. Alle jongere auto’s betalen daar nu de rekening voor. Dat zijn er zo’n 110.000 vanaf 30 jaar gerekend of 220.000 vanaf leeftijd 25 jaar (de grens is op 01.01.2012 al naar 30 jaar verhoogd). En daar komen ook nog tienduizenden bedrijfsauto’s, kampeervoertuigen en motorfietsen bij die opnieuw mogen gaan betalen. Uit deze aantallen blijkt duidelijk dat het akkoord de belangen van de meeste eigenaren schaadt. KNAC en Fehac hebben de meeste oldtimer-bezitters in de steek gelaten, waardoor deze groep nu jaarlijks zo’n 125 miljoen aan belasting mag gaan betalen.

Ons doel is om wel alle eigenaren te vertegenwoordigen en de hele regeling van tafel te vegen. Want er heeft al een wetswijziging plaatsgevonden die er op gericht is om intensief gebruik van oldtimers tegen te gaan. Deze wet is op 01.01.2012 ingegaan en verhoogt de leeftijdsgrens geleidelijk naar 30 jaar voor vrijstelling. Daarnaast geldt er een brandstoftoeslag voor diesel en LPG die men blijft betalen om veelgebruik te “ontmoedigen”. Daar ging het toch om?

Uit de officiële cijfers die wij hebben verzameld, blijkt dat de wet goed werkt. De overheid heeft deze gegevens niet eens afgewacht toen men al in oktober 2012 liet weten dat de vrijstelling voor àlle oldtimers zou worden afgeschaft. Dat is nu het “40 jaar compromis” geworden, de 3e ingrijpende wijziging in korte tijd. Want het begon allemaal met de wetswijziging waarmee de oldtimer vrijstelling zou worden “bevroren” per 01.01.2012: alleen auto’s van 1986 of eerder bleven vrijgesteld. Volgt u het nog?

Gelukkig zijn er in ons land (en in Europa!) regels waaraan de overheid zich dient te houden en die het parlement (met name de Eerste Kamer) controleert. Wij zullen daar gebruik van maken omdat zowel de procedure, als het gebrekkige of ontbrekende cijfermateriaal niet kloppen. Bovendien zijn de gevolgen voor de betrokkenen onvoldoende nagegaan en is het oncontroleerbaar hoe men tot de begrote belastingopbrengst komt.

Op onze website Vrijstelling Oldtimer zullen wij meer informatie gaan plaatsen. De hele site wordt bijgewerkt, ook als het gaat om nieuws in de media of uw reacties. Op de site treft u dan ook een 3 tal filmpjes aan waarin Wouter van Embden kort uitlegt waar het ons om gaat. Wij danken Auto Week en in het bijzonder Michiel Willebrands voor hun bijdrage hieraan! De links naar de filmpjes:

Over de actie: http://www.youtube.com/watch?v=r9MiKTi1u-s
Wat gaan wij doen: http://www.youtube.com/watch?v=wNd7vRn7I-U
Over de kansen: http://www.youtube.com/watch?v=jq48DX2ZwnI

Ons team is inmiddels uitgebreid met Maria Pels en Arjan Lenoir. Zij hebben zich bij ons team aangesloten om onze slagkracht te vergroten. Mede dankzij hen, maar ook Maarten Wilbers van Auto Motor Klassiek en Marco Hof (zie zijn interview met dhr Staal van de KNAC in AMK) hebben wij nu bijna 20.000 aanmeldingen binnen via de website. Hartelijk dank voor jullie hulp!

Uiteraard ook veel dank aan alle donateurs. Om daadkrachtig te werk te kunnen gaan, zijn donaties van essentieel belang. De aankoop van gegevens en de adviezen van externe specialisten zijn niet gratis en het opbouwen van degelijke dossiers en de lobby in Den Haag kost veel tijd en dus ook geld. Daarom in deze nieuwsbrief een vriendelijk doch dringend verzoek: Doe alstublieft allemaal mee! Dit initiatief is volledig afhankelijk van donaties en die zijn hard nodig om de actie succesvol voort te kunnen zetten. U kunt uw donatie heel gemakkelijk via de website overmaken met IDEAL, een éénmalige machtiging of een overschrijving. De link naar deze pagina is http://www.vrijstellingoldtimer.nl/doneren.

Steun onze actie, uit eigen belang of als sympathisant. Met een bijdrage, door anderen te informeren en ze naar de website te verwijzen. Deze dreigende wetswijziging moet (en zal) van tafel!

Wij houden u op de hoogte.

Met vriendelijke groet,

 

http://www.vrijstellingoldtimer.nl/

 

 

TERUG NAAR PRIKBORD