Het 40-jaar compromis

In april 2013 sloot De Alliantie (RAI vereniging, BOVAG, FOCWA, ANWB, KNAC en FEHAC) een akkoord met het Ministerie van Financiën. Hieronder leest u hoe dit uit zou pakken (want wij leggen ons er niet bij neer!) voor de verschillende voertuigen:

In het algemeen
De vrijstellingsleeftijd wordt voor alle historische voertuigen verschoven van 30 jaar naar 40 jaar. Dit wordt ingevoerd met terugwerkende kracht. Er komt wel een overgangsregeling voor aantal voertuigsoorten jonger dan 40 jaar, doch ouder dan 26 jaar op 1 januari 2014.

Let op: dit betekent dat er geen overgangregeling is voor voertuigen met een bouwjaar 1988 of later. Deze wordt pas vrijstelling verleend na 40 jaar!

Personenauto’s en bedrijfsauto’s tot 3500kg
Diesel: komen niet in aanmerking voor de overgangsregeling en gaan per 1 januari 2014 volledige MRB betalen tot ze 40 jaar oud zijn. Dit geldt ook voor bestaande oldtimers die momenteel geen MRB betalen.

LPG: komen niet in aanmerking voor de overgangsregeling en gaan per 1 januari 2014 volledige MRB betalen tot ze 40 jaar oud zijn. Dit geldt ook voor bestaande oldtimers die momenteel geen MRB betalen.

Benzine: auto's van 26 tot 40 jaar (op 1 januari 2014) komen in aanmerking voor een 25% tarief (met een maximum van € 120 per jaar) waarbij deze auto's gestald moeten worden (niet aan openbare weg) in de maanden december t/m februari. Kunt of wilt u niet aan deze voorwaarden voldoen, dan bent u het volledige MRB tarief verschuldigd tot het voertuig 40 jaar oud is. U kunt uiteraard wel schorsen.

 

Motorfietsen
Motorfietsen van 26 tot 40 jaar (op 1 januari 2014) komen in aanmerking voor een 25% tarief (met een maximum van ca € 30 per jaar) waarbij ze gestald moeten worden (niet aan openbare weg) in de maanden december t/m februari. Kunt of wilt u niet aan deze voorwaarden voldoen, dan bent u het volledige MRB tarief verschuldigd tot het voertuig 40 jaar oud is. U kunt uiteraard wel schorsen.

Ook voor motorfietsen geldt dat vanaf 40 jaar geen MRB verschuldigd is.

Vrachtwagen en bussen
Vrachtwagens en bussen van 26 tot 40 jaar (op 1 januari 2014) komen in aanmerking voor een 25% tarief (met een maximum van € 120 per jaar) waarbij deze voertuigen gestald moeten worden (niet aan openbare weg) in de maanden december t/m februari. Kunt of wilt u niet aan deze voorwaarden voldoen, dan bent u het volledige MRB tarief verschuldigd tot het voertuig 40 jaar oud is. U kunt uiteraard wel schorsen.

Ook voor alle vrachtwagens en bussen geldt dat vanaf 40 jaar geen MRB verschuldigd is, mits deze niet commercieel worden ingezet.

Kampeervoertuigen
Het is nog niet duidelijk of kampeervoertuigen ook in aanmerking zullen komen voor de overgangsregeling. Wel staat vast dat oldtimerkampeervoertuigen die nog geen 40 jaar oud zijn in aanmerking komen voor het 1/4 tarief voor campers, op voorwaarde dat het voertuig voldoet aan de RDW eisen geldend voor kampeervoertuigen. Dit tarief is 25% van het tarief voor personenvoertuigen, zonder maximum en zonder rijbeperkingen.

Voor alle kampeerwagens geldt dat vanaf 40 jaar geen MRB verschuldigd is.
********************************************************************************************************************************************************************
Velen van u hebben ons de vraag gesteld of de overheid een dergelijk ingrijpende maatregel eigenlijk wel mag invoeren. En terecht! De meeste oldtimerbezitter hebben in het verleden immers een brief ontvangen waarin stond dat er geen MRB meer betaald hoefde te worden. We stellen vast dat er in deze Oldtimerskwestie zoveel zaken waarvan wij denken dat deze onrechtvaardig zijn of sterke juridische raakvlakken hebben, dat wij besloten hebben om een topadvocaat in te schakelen.

Met gepaste trots kunnen wij u melden dat wij prof. mr. Tom Barkhuysen bereid hebben gevonden om ons bij te staan op juridisch gebied. Mr. Barkhuysen is partner bij het gerenommeerde kantoor
Stibbe Advocaten en heeft al diverse successen op zijn naam staan in vergelijkbare zaken.

Onze aanpak blijft erop gericht om de Oldtimerkwestie aan te pakken d.m.v. een politieke lobby (
zoals wij dat ook al – succesvol - deden in 2009). Dit betekent dat wij nog geen juridische procedures zullen voeren, maar wij sluiten dat in de toekomst ook niet uit. In eerste instantie zal mr. Barkhuysen ons alleen adviseren, zodat onze argumentatie ook juridisch een sterke ruggengraat heeft.

 

Wij hebben alvast een aantal van uw - en onze - vragen gebundeld en aan onze advocaat voorgelegd. In een filmpje gaat mr. Barkhuysen in op de volgende vragen:

- Is het huidige 40 jaar compromis al definitief?
- Zijn er juridische bezwaren om de vrijstelling af te schaffen?
- Wat is de rol van Eerste Kamer in deze kwestie?
- Bestaat het risico dat onze actie de uitkomst nog slechter maakt?
- Wat zijn belangrijke argumenten tegen het opheffen van de vrijstelling?

U ziet dat de strijd zeker nog niet gestreden is en dat wij blijven doorvechten om deze belachelijke maatregel terug te draaien!

 

 

TERUG NAAR PRIKBORD