OLDTIMER PERIKELEN, en het vervelende is dat wij met een Old Timer Camper ook nog steeds NIET weten waar we aan toe zijn.

 

Het is een hele hap om te lezen allemaal, maar dat is nou eenmaal zo met regeringsbesluiten. Zorg dat de “gewone” man het teveel geouwehoer vind en zolang het hem zelf niet echt treft, bemoeit hij er zich dan niet mee. (Kleinere letters helpen ook, u had dit bijna niet gelezen)

 

Nou voor de gewone man dan….nog korter samengevat dan…

 

De Regering belazert de boel en is erg onbetrouwbaar, onder het mom van verstoppen onder onderzoeken en rapporten.

Kort simpel ander zoals en nu met de wegenbelasting gesold wordt zou ook ?????/voorbeeld.

 De Hypotheekrente aftrek wordt volgend jaar verdriedubbeld!!!! Aanpassing wet….

Dus de huizenmarkt hersteld zich enorm snel.

Over twee jaar ….De Hypotheekrente aftrek wordt afgeschaft….

HiHa Pindakaas wij zijn de regering en de baas!!!

Overdreven???/ uitleg misschien wel maar leest u alles maar eens in het persbericht over hoe het gegaan is met de Wegenbelasting.

 

Klik op onderstaande link voor het persbericht te kunnen lezen.

 

PERSBERICHT

 

het is de derde aanpassing in vier jaar tijd
de maatregel is overbodig
de rechtpositie van grote aantallen wordt aangetast
de lastenverzwaring is onevenredig
de cijfermatige onderbouwing van de maatregel is onjuist
het dociment dat de aanleiding gaf is een Quikscan
maatregel is disproportioneel; oldtimers rijden weinig
maatregel is funest voor het ontstaan en behoud van cultureel rijdend erfgoed

 

Iets uitgebreidere uitleg Samenvatting. (meer lezen de politici ook niet hoor)

 

Wouter van Embden,
Namens Team VrijstellingOldtimer

 

1. Het is de derde aanpassing in vier jaar tijd die oldtimers treft. Nadat per 1 januari 2010 (motie Cramer c.s.) en per 1 januari 2012 (amendement Van Vliet) de wet werd aangepast, hebben berijders en de branche recht op rust.

 

2. De Maatregel is overbodig. Im- en exportcijfers laten duidelijk zien dat de import toename van jonge oldtimers (met name diesels) omgebogen is in een import afname en export toename vanaf 1 januari 2012.

 

3. De rechtspositie van grote aantallen mensen wordt aangetast. De Maatregel heeft niet alleen betrekking op toekomstige oldtimerbezitters, maar ook bestaande bezitters worden direct belast met nieuwe belastingen.

 

4. De lastenverzwaring is onevenredig. Individuele gevallen kunnen zeer zwaar geraakt worden, waarbij het geen uitzondering is dat men per maand meer dan € 300 aan motorrijtuigenbelasting moet gaan betalen, voor één of meerdere voertuigen waar vrijwel geen kilometers mee worden gemaakt.

 

5. De cijfermatige onderbouwing van de Maatregel is onvolledig en onjuist. Ondanks de weigering van het Ministerie van Financiën om de cijfermatige onderbouwing aan te leveren, blijkt dat het onmogelijk is dat de oorspronkelijk geraamde opbrengsten van € 153 miljoen, noch de geraamde € 137 miljoen (40 jaar compromis) gerealiseerd kunnen worden.

 

6. Het document dat aanleiding voor de Maatregel gaf is slechts een vooronderzoek. De Maatregel is ingegeven door een notitie van Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Dit document van PBL is een quickscan, hetgeen blijkt uit het volgende citaat: “Deze notitie betreft een quickscan, waarbij geen integraal beeld wordt geschetst van de effecten van een milieuzone voor oldtimers. We gaan evenmin in op andere maatregelen die eventueel ook effectief kunnen zijn om de uitstoot van oldtimers te verminderen.”.

 

7. De maatregel is disproportioneel. Oldtimers rijden verwaarloosbaar weinig. De kilometers gemaakt door oldtimers, maken slechts 1% uit van het totaal aantal kilometers per jaar gereden door personenauto’s.

 

8. De Maatregel is funest voor het ontstaan en behoud van het cultureel rijdend erfgoed. De Maatregel is tegenstrijdig met de recent aangenomen moties en het oorspronkelijke doel van de vrijstelling, namelijk het behoud van het cultureel rijdend erfgoed. Deze Maatregel betekent een ontmanteling van de oldtimergemeenschap en -branche. Het koesteren van een oldtimer en het hobbymatig gebruik ervan worden door het afschaffen van de vrijstelling vrijwel onbetaalbaar.

 

http://www.vrijstellingoldtimer.nl/Dossier_VrijstellingOldtimer.pdf  Als u echt geinteresserd ben en het naadje van de kous wil weten over het handelen van de door u gekozen regering.

Ik zelf zou me doodschamen als ik hun zo door liet modderen, aftreden is nog het minste wat betreffende minister kan doen, maar zoals het tegenwoordig altijd gaat…. Hij blijft.

 

Bram

 

 

TERUG NAAR PRIKBORD