Onder nadrukkelijk protest is de oldtimeralliantie, bestaande uit ANWB, BOVAG, FEHAC, FOCWA, KNAC en RAI Vereniging, akkoord gegaan met verhoging van de leeftijd voor MRB-vrijstelling voor klassieke auto’s van 25 naar 40 jaar. Voor benzineauto’s die nu ouder zijn dan 26 jaar kan er een kwarttarief worden aangevraagd, als er in de wintermaanden niet mee wordt gereden.

De KNAC betreurt het dat de MRB-vrijstelling voor zowel benzineauto’s als diesels naar 40 jaar gaat. Maar een beter resultaat bleek niet mogelijk en langer verzet tegen de plannen zou uiteindelijk tot een nog slechtere uitkomst hebben geleid. Indien er geen akkoord was gesloten, zouden de plannen teruggaan naar de Tweede Kamer. Daar waren wel verschillende opties voor alternatieve vrijstellingen, maar voor geen enkel alternatief was een kamermeerderheid. Dit betekent dat slechtere voorstellen  (o.a. dat iedereen met een auto tot 40 jaar MRB gaat betalen, daarna zou nog een kwart MRB tot in lengte van jaren betaald moeten worden) aangenomen hadden kunnen worden.

Ook de huidige overeenkomst gaat bij klassiekerliefhebbers, en dus een groot deel van onze achterban, heel erg veel pijn doen. Maar helaas is er in deze politieke werkelijkheid, waarbij iedereen aan de crisis moet meebetalen, niet meer te halen. De Alliantie is absoluut niet blij met deze regeling, maar verzet zich er niet meer tegen.

Afgelopen dinsdag bood de KNAC nog een petitie aan bij de Tweede Kamer met 63.000 handtekeningen voor behoud van de huidige MRB-vrijstelling. Een dag later werd het overleg met Weekers hervat, waarbij ook de vorige minister van Financiën De Jager, zelf klassiekerliefhebber, aanwezig was. Weekers bleef daar bij zijn eindbod van verhoging van de leeftijd voor MRB-vrijstelling naar 40 jaar, maar kwam de oldtimeralliantie nog wel tegemoet met een kwarttarief (met een maximum van € 120,=) voor benzineauto’s die ouder zijn dan 26 jaar en nog geen 40. Voor diesels en  ook auto’s op LPG (milieuaspecten hebben in deze discussie nauwelijks een rol gespeeld) komt er geen kwarttarief, wel voor klassieke bedrijfsauto’s en motorfietsen van die leeftijd.

De nieuwe voorstellen, die de schatkist zo’n 125 miljoen gaan opleveren (28 miljoen minder dan oorspronkelijk gepland), zijn woensdagavond in een brief naar de Tweede Kamer gestuurd. Donderdag 25 april beslist de Tweede Kamer hierover. Invoering waarschijnlijk per 1-1-2014.

Overzicht gevolgen nieuwe regeling:

 

 

 

 

 

 

Leeftijd

Auto Benzine

Auto Diesel

Auto LPG

Motoren

Bedrijfsauto’s

26-30 jaar

kwartregeling

Volledig tarief

Volledig tarief

kwartregeling

kwartregeling

30-34 jaar

kwartregeling

Volledig tarief

Volledig tarief

kwartregeling

kwartregeling

35-39 jaar

kwartregeling

Volledig tarief

Volledig tarief

kwartregeling

kwartregeling

> 40 jaar

vrijgesteld

vrijgesteld

vrijgesteld

vrijgesteld

vrijgesteld

 

En Campers zijn dus personen auto´s dus volledig tarief  Niet aardig van de heer Rutte en zijn Companen

 

 

16 April 2013

Het overleg tussen de alliantie van ANWB, BOVAG, FEHAC, FOCWA, KNAC en RAI Vereniging en staatssecretaris Weekers (Financiën) over de MRB-vrijstelling voor oldtimers is mislukt.

Het voorstel van de alliantie om de leeftijdsgrens voor benzineauto’s per 1 januari 2014 te verhogen naar 30 jaar en die voor diesel- en LPG-auto’s naar 40 jaar is door Weekers afgewezen. Hij wil aanvullend de dan nog vrijgestelde voertuigen belasten met een kwarttarief motorrijtuigenbelasting dan wel via een dagenkaart. Daarnaast wil hij klassieke motoren en vrachtauto’s belasten, terwijl de alliantie de huidige regelingen voor deze voertuigen in stand wil houden. De alliantie maakt zich ernstig zorgen over de schade, die door bezitters, handelaars en restaurateurs van klassiekers wordt geleden. Internationaal geldt een fiscale leeftijdsgrens van 30 jaar voor oldtimers.

Het voorstel van de alliantie betekent een directe verbetering voor milieu en leefomgeving en zorgt voor aanzienlijk meer MRB-inkomsten. Daarnaast is het voorstel conform de wens van de Tweede Kamer om het dagelijks gebruik van de oldtimer te ontmoedigen, maar de MRB-vrijstelling in stand te houden voor mensen die de oldtimer hobbymatig gebruiken.

 

Tja nu maar weer afwachten wat de krijtjespakken en onze jopie popie “Rutte” met zijn rovers ploeg gaan bedenken om de Old Timers (ook Campers dus) van de weg af te krijgen.

 

Bram

 

Hier een link naar een blog met een goede (mijns inziens) uitleg over de Olt Timer belasting

http://www.oudevolvo.nl/blog/2013/04/17/debat-financien-moties-en-toezeggingen/

 

Nog een PDF file hierover toegestuurd door Erik   “WE GAAN BETALEN”  (klik op de kreet)

 

TERUG NAAR PRIKBORD