Rechts hier het artikel uit de Telegraaf van 11 Februari 2014.

 

http://www.vrijstellingoldtimer.nl/bezwaar-maken-tegen-mrb-rekening-oldtimer

 

Dit is de link waar u een bezwaarschrift generator kan vinden.

 

Niet betaald? Dan geen bezwaar
Wij begrijpen dat iedereen zit te springen om bezwaar te maken! Immers, ex-Staatssecretaris Weekers wees ons verzoek om massaal bezwaar af, dan zullen ze het nu weten ook! Echter, u kunt alleen bezwaar maken NA betaling van de rekening voor motorrijtuigenbelasting (MRB). De volgende groepen kunnen dus momenteel GEEN bezwaar maken:
- Geschorste oldtimers: voor deze voertuigen wordt geen rekening verstuurd, dus kunt u geen bezwaar maken
- Oldtimers op benzine: aanvankelijk gaf de Belastingdienst aan dat zij de rekeningen voor kwarttarief zou sturen in februari 2014, maar dat is inmiddels vertraagd. De planning is nu dat deze rekeningen
eind maart 2014 verstuurd worden. Dus bezwaar maken zal pas ná deze datum mogelijk zijn (zie verderop in deze nieuwsbrief)
- Oldtimers op diesel en LPG waarvoor de rekening nog niet ontvangen is of u nog niet betaald heeft

Geen bezwaar, geen probleem!
Wij krijgen veel vragen van bezitters van oldtimers waarvoor geen bezwaar gemaakt kan worden, omdat deze geschorst zijn. Vooral voor oldtimers op LPG en diesel moet extreem veel MRB betaald worden, logisch dat deze massaal geschorst worden. U kunt in dat geval GEEN bezwaar maken, maar natuurlijk doet u wel gewoon mee aan onze civiele procedure tegen de staat, waarbij wij ook de schade van de oldtimerbezitter meenemen. Natuurlijk hadden wij ook een voorkeur dat voor deze voertuigen wel een bezwaarschrift ingediend zou kunnen worden. Maar dat kan alleen door het voertuig niet te schorsen, de rekening voor MRB af te wachten, deze rekening te betalen en daarna bezwaar te maken. Vervolgens zou u daarna ook uw voertuig weer kunnen schorsen en krijgt u het teveel betaalde bedrag aan MRB weer terug. Kiest u vooral zelf wat u wilt doen.

Oldtimers op benzine
Zoals eerder vermeld krijgen bezitters van oldtimers op benzine die vallen onder de overgangsregeling (bouwjaar 1974 t/m 1987) pas eind maart 2014 een rekening voor de MRB. Pas na betaling van die rekening kan bezwaar worden gemaakt. Voorlopig hoeven deze bezitters dus niks te doen en kunnen ook gewoon met de oldtimer rijden. Voor motoren geldt hetzelfde. Wij hopen natuurlijk dat alle bezitters met een oldtimer (motor) die onder de overgangsregeling vallen, begin april ook massaal bezwaar zullen maken! Onze tool zal vanaf dat moment ook geschikt zijn voor oldtimers die onder de overgangsreling vallen.

 

Dus ook als u geen donateur bent, is het van groot belang dat u wel een bezwaarschrift indiend!!!!!

 

TERUG NAAR PRIKBORD