Concept nieuwsbrief Pro forma

Beste [NAAM],

De eerste mensen hebben zich bij ons gemeld die op korte termijn beroep moeten aantekenen. In deze mail kunt u lezen hoe u dit kunt doen. Omdat alles juridisch sluitend moet zijn en op grote schaal gefaciliteerd moet kunnen worden, kostte de voorbereiding véél tijd en konden we u niet eerder dan nu informeren, excuus daarvoor. In deze nieuwsbrief treft u belangrijke informatie aan met betrekking tot bezwaarschriften en beroepschriften.

De procedure bezwaar maken
Voor de volledigheid leggen wij nog even kort uit hoe de procedure bezwaar maken in zijn werk gaat. Belangrijk is te beseffen dat indien u geen bezwaar maakt tegen de rekening(en), u automatisch akkoord gaat met het betalen van MRB voor uw oldtimer. Zelfs indien wij onze zaak bij de rechter tegen de overheid zouden winnen, dan nog heeft u geen recht op teruggave van de door u betaalde MRB, als u geen bezwaar gemaakt heeft. Hieronder in het kort de bezwaarprocedure:

1.
       Nadat u (met tegenzin) de MRB betaald heeft voor uw oldtimer, kunt u binnen zes weken bezwaar maken. U leest hierover alles op https://www.vrijstellingoldtimer.nl/bezwaar-maken-tegen-mrb-rekening-oldtimer. Uw bezwaar wordt door de belastingdienst afgewezen, immers de belastingdienst is van mening dat zij correct gehandeld heeft “wij voeren slechts de wet uit”.
2.
       Binnen 6 weken na de afwijzing van de belastingdienst kunt tegen dit besluit beroep gaan. Dit beroep stelt u in bij de rechter.
3.
       De rechter zal een onafhankelijk oordeel over de zaak geven.
4.     Vooralsnog moet na iedere rekening bezwaar gemaakt worden.

Het is dus van groot belang bezwaar te maken, ook als u een oldtimer (auto of motorfiets) op benzine bezit.

Bezwaar maken, het kan nog
Inmiddels is via onze site meer dan 6.000 keer succesvol bezwaar gemaakt. Heeft u dat nog niet gedaan? Doe dat dan vooral. Dit kan iedere keer binnen 6 weken nadat u de MRB betaald heeft. U kunt dus ook voor de tweede periode bezwaar maken, ook als u voor de eerste periode geen bezwaar gemaakt heeft. Alle info hierover is te vinden op
https://www.vrijstellingoldtimer.nl/bezwaar-maken-tegen-mrb-rekening-oldtimer.

Beroepschriften
Voor diegene die inmiddels een afwijzing op hun bezwaarschrift (de beslissing op bezwaar) hebben gekregen, geldt dus dat binnen 6 weken na afwijzing in beroep gegaan kan worden.  Het is ook van belang om tegen de beslissing op bezwaar in beroep te gaan. Doet u dit niet (tijdig), dan heeft dit hetzelfde effect als het niet bezwaar maken: de rechtmatigheid van de MRB-betaling komt dan vast te staan en u kunt niet profiteren van een gunstige uitslag in onze zaak bij de rechter.

Momenteel zijn wij in gesprek met de Belastingdienst en het Ministerie van Financiën om in plaats van duizenden individuele processen, enkele proefprocessen te voeren waarvan de uitslag toegepast wordt op alle zaken. Dit heeft voor alle partijen voordelen. Wij verwachten binnen enkele weken duidelijkheid te hebben of de proefprocessen er komen. In afwachting op dit besluit is het van groot belang dat u binnen 6 weken pro forma in beroep gaat. Wij hebben daarvoor de site aangepast. Via
deze link kunt u gemakkelijk uw pro forma beroepschrift maken en daarna opsturen naar de rechtbank. Het opsturen kan via internet, waardoor ook diegenen waar de tijd dringt om in beroep te gaan, geholpen zijn. Let op: er zijn kosten verbonden aan een beroep, maar laat u niet ontmoedigen! Om onze actie te laten welslagen is het van groot belang dat ook het beroep massaal wordt aangetekend!!!

Pro Forma
Een pro forma beroepschrift houdt in dat u de rechtbank alleen nog maar bericht dat u zich niet kunt vinden in de beslissing op bezwaar. De redenen waarom u zich daarin niet kunt vinden (de 'beroepsgronden') kunt u dan nog later indienen. Hiervoor ontvangt u een nieuwe termijn van de rechtbank. Van deze termijn hoeft u overigens mogelijk geen gebruik te maken indien de afspraak over de proefprocessen daadwerkelijk tot stand komt, maar dat laten wij u tijdig weten.

Wij houden u natuurlijk op de hoogte van de verdere ontwikkelingen!

Met vriendelijke groet,


Wouter van Embden,
Namens Team VrijstellingOldtimer

 

TERUG NAAR HET PRIKBORD VAN CAMPERVERHALEN