Proefprocedures zullen worden opgestart!
Stichting Autobelangen is met de Belastingdienst overeengekomen om een aantal proefprocedures op te starten om de rechtmatigheid te toetsen van het betalen van motorvoertuigen ouder dan 26 jaar en jonger dan 40 jaar. In deze nieuwsbrief leggen wij u uit wat u kunt doen in uw situatie. Omdat in dit verband wordt ingegaan op zowel de bezwaarprocedure als de al lopende beroepsprocedures, verzoeken wij u deze nieuwsbrief goed door te lezen.

Fase van bezwaar
Op dit moment ontvangen velen van u, die nog in de fase van bezwaar zitten, een brief van de Belastingdienst met een aanbod vaststellingsovereenkomst. Hierdoor bestaat voor u de mogelijkheid om aan te sluiten bij het oordeel van de rechter over deze proefprocedures. Let op : (i) met ondertekening van deze vaststellingsovereenkomst doet u afstand van uw recht om zelfstandig in beroep te gaan, het oordeel van de rechter in de proefprocedures is dan leidend. (ii) Na ondertekening van de vaststellingsovereenkomst kunt u hierop niet meer terugkomen. Uw keuze is aldus definitief en u kunt zich niet meer uit de procedure terugtrekken. Op onze website kunt u binnenkort een voorbeeld vaststellingsovereenkomst en de toelichting terug vinden, LEES DEZE ZORGVULDIG DOOR! U moet zelfstandig een keuze maken of u wel of niet akkoord gaat met de vaststellingsovereenkomst!

Voor- en nadelen van de vaststellingsovereenkomst:
Voordelen:

- U hoeft niet meer telkens opnieuw bezwaar aan te tekenen tegen de betaling van de motorrijtuigenbelasting;

- U hoeft zelf geen beroepsprocedure op te starten;

- U heeft nauwelijks kosten, deze worden door de Stichting Autobelangen gemaakt;

- De juridische expertise van onze advocaat wordt ook voor uw belang aangewend.

Nadelen:

- Uw doet afstand van uw persoonlijke argumentaties. Wel worden diverse feiten en omstandigheden aan de rechter voorgelegd, die zich bij veel bezwaarmakers voordoen (zoals het hobbymatige gebruik van de oldtimer).

- Met het ondertekenen van de vaststellingsovereenkomst doet u afstand van uw recht om een schadevergoeding te eisen buiten de betaalde motorrijtuigenbelasting.

De vier zaken die aan de rechter zullen worden voorgelegd zijn:

1.            Een personenauto rijdend op benzine met een datum eerste toelating van voor 1987,

2.            Een personenauto rijdend op diesel met een datum eerste toelating van voor 1987 ( een oldtimer rijdend op LPG met een datum eerste toelating van voor 1987 is met deze categorie vergelijkbaar ),

3.            Een personenauto rijdend op benzine met een datum eerste toelating van 1987, en

4.            Een personenauto rijdend op diesel met een datum eerste toelating van 1987.

Met deze selectie van zaken komen alle soorten situaties aan bod: oldtimerbezitters die de volledige motorrijtuigenbelasting moeten betalen, oldtimerbezitters die onder de overgangsregeling van de nieuwe wetgeving vallen en oldtimerbezitters die eerst onder een overgangsregime van de oude regeling ("regeling Vliet") vielen maar als gevolg van de nieuwe wetgeving nu alsnog de gehele motorrijtuigenbelasting moeten betalen.

Er zullen geen aparte proefprocedures voor motorrijwielen, vrachtwagens,autobussen en campers worden gevoerd. De rechtsvragen die in de proefprocedures door de rechter over auto's zullen worden beantwoord, zijn echter ook relevant voor de hier genoemde andere categorieën van oldtimers, zodat ook zij zich bij de proefprocedures kunnen aansluiten via het ondertekenen van de vaststellingsovereenkomst.

Fase van beroep
Diegenen die al in de fase van beroep zitten, krijgen niet het aanbod vaststellingsovereenkomst. Deze personen ontvangen van de rechtbank in beginsel een brief waarin zij worden geďnformeerd over de beroepsprocedures en worden verzocht, indien zij mee willen liften met de uitkomst van de proefprocedures, de rechtbank te verzoeken tot aanhouding van hun beroep tot de proefprocedures tot de hoogste nationale rechterlijke instantie zijn uitgeprocedeerd dan wel totdat een uitspraak van een lagere rechter onherroepelijk is geworden. Heeft u een dergelijke brief van de rechtbank ontvangen, dan dient u daarop tijdig te reageren of u wel of niet uw zaak wil aanhouden. Wilt u uw zaak niet aanhouden, dan heeft dat tot gevolg dat de rechtbank de uitspraken in de proefprocedures niet zal afwachten.

Voor zover u van de rechtbank (nog) geen brief om aanhouding van de zaak hebt ontvangen, dan kunt u ook zelf de rechtbank hierom verzoeken. Wij raden u aan dit te doen, indien u wilt dat de uitspraak van de proefprocedures in uw zaak leidend zal zijn. In de
bezwarengenerator staat hiervoor een brief die u kunt gebruiken.


Samenvattend: wat te doen in uw situatie?

Niet iedereen is op dit moment in de zelfde fase van bezwaar of beroep. Daarom leggen wij u hieronder uit wat te doen in welke situatie, lees dit zorgvuldig:

(1)    U heeft wel bezwaar gemaakt, maar nog geen beslissing daarop ontvangen: de Belastingdienst neemt momenteel in beginsel geen beslissingen op bezwaar. Indien u al wel bezwaar hebt gemaakt, maar nog geen beslissing daarop hebt ontvangen, dan ontvangt u van de Belastingdienst een aanbod vaststellingsovereenkomst. Indien u die tijdig ondertekent, neemt u deel aan de proefprocedures. Tegen betalingen op aangifte van volgende tijdvakken hoeft geen bezwaar te worden gemaakt. Deze worden zo nodig ambtshalve door de Inspectie gewijzigd, indien de uitspraak van de rechter gunstig uitvalt voor de oldtimerbezitters. Indien u de vaststellingsovereenkomst niet ondertekent, dan ontvangt u alsnog een beslissing op uw bezwaarschrift. In dat geval geldt voor u de situatie zoals hierna onder (2) is beschreven.

(2)    U heeft al een beslissing op uw bezwaarschrift ontvangen: een ieder die nu al een beslissing op bezwaar ('uitspraak') heeft ontvangen, moet hoe dan ook tijdig pro forma beroep instellen met daarbij het verzoek om aanhouding van de zaak tot de proefprocedures tot de hoogste nationale instanties (dan wel wanneer een uitspraak van een lagere rechter onherroepelijk is) zijn uitgeprocedeerd. U moet nog wel bezwaar maken tegen de eerstvolgende betaling die u moet doen, vervolgens krijgt u daarover een vaststellingsovereenkomst door de Belastingdienst aangeboden, waarna deze en alle volgende betalingen wel onder de vaststellingsovereenkomst vallen.

(3)    Er is geen bezwaar gemaakt: de personen die geen bezwaar hebben gemaakt, vallen buiten de regeling. Echter, wanneer u bezwaar maakt tegen de betaling op aangifte van een volgend tijdvak kunnen die betaling en opvolgende betalingen alsnog onder de regeling komen te vallen. U ontvangt dan namelijk alsnog een aanbod vaststellingsovereenkomst. Wij raden aan deze groep mensen aan dan bezwaar te maken.

(4)    Er is al een beroepsprocedure bij de rechter gestart: voor degenen die al een beroepsprocedure zijn gestart, geldt dat deze procedure niet onder de vaststellingsovereenkomst valt. Wij raden u aan de rechtbank te verzoeken om aanhouding van de behandeling van uw zaak ((In de bezwarengenerator staat hiervoor een brief die u kunt gebruiken), zodat de rechtbank de uitspraken in de proefprocedures afwacht en vervolgens conform die uitspraken in uw procedure zal beslissen. De Belastingdienst zal ook een dergelijk verzoek bij de rechtbank in de specifieke procedures indienen. Ook voor deze groep geldt – net als voor degenen die nu nog geen bezwaar hebben gemaakt – dat wanneer u bezwaar maakt tegen de eerstvolgende betaling op de aangifte, u vanaf dat moment de betaling wel onder de reikwijdte van de regeling kunt laten vallen door ondertekening van de vaststellingsovereenkomst die u dan wordt toegestuurd. Indien u de vaststellingsovereenkomst ondertekent, hoeft u daarna geen nieuwe bezwaarschriften meer in te dienen tegen de volgende rekeningen.


Nogmaals, lees de brieven van de Belastingdienst goed door voordat u een keuze maakt. Uw keuze is immers definitief! Tot slot is het belangrijk om tijdig een keuze te maken waar u achter staat. Uiteindelijk bent u zelf verantwoordelijk voor de keuze die u maakt!

Enfin, we komen steeds verder in onze strijd tegen deze ongewenste oldtimerwet. Wat grote belangenbehartigers als RAI Vereniging, BOVAG, FOCWA, ANWB, KNAC en FEHAC vorig jaar niet is gelukt, hebben wij voor elkaar gekregen: effectief protest en vergaande samenwerking met de belastingdienst om de zaak geregeld te krijgen!

Net als vier jaar geleden bij de youngtimerwet gaan we ook nu voor de overwinning. We zijn geen grote club, integendeel. We zijn een klein team van autoliefhebbers met een enorme dosis enthousiasme en inzet. Het werk dat we verzetten kost ons veel tijd en geld (denk alleen maar aan alle organisatorische en juridische kosten). Door mee te doen met onze proefprocessen bespaart u een heleboel. Allereerst tijd natuurlijk, maar ook: geen aangetekende brieven meer, geen kosten voor het aanteken van beroep, geen reiskosten en griffierechten voor de rechtbank en bovenal geen kosten voor juridische bijstand. Help ons door ons financieel te ondersteunen; we hebben het hard nodig!

Met vriendelijke groet,

Wouter van Embden,
Namens Team VrijstellingOldtimer

 

TERUG NAAR PRIKBORD