Zo het is weer Februari en dat betekent altijd elk jaar weer, opgeklopte verhalen in lokale kranten en bij nieuws vertaal sites op internet zoals in Spanje,nl


Het gaat elk jaar dan over de overlast die Camper schijnbaar geven.


Dit jaar zijn volgende berichten in de mode.

In de vele kustplaatsen aan de Spaanse Oostkust groeit de onvrede onder de bewoners over de toename van campers vooral in de wintermaanden ,waarvan er velen maandenlang in hun buurten en dorpen verblijven.
De lokale gemeenschappen dringen bij de gemeenten er steeds meer op aan om oplossingen voor dit groeiende probleem te verzinnen en meer politieaanwezigheid en handhaving van de regels voor het parkeren van deze voertuigen.

Omwonenden wijzen ook op de vervuiling die deze vorm van 'toerisme' met zich meebrengt.

Ook stellen ze vragen over de afvoer van afvalwater en toiletten van al die langdurig geparkeerde voertuigen.

De trend van het reizen of zelfs wonen in campers, die steeds populairder wordt onder zowel buitenlanders als Spanjaarden, stuit op steeds grotere weerstand van de kust bewoners.

Velen voelen zich overrompeld door dit snel groeiende fenomeen.

Vooral op de strand gebieden aan de Costa Blanca,Murcia, en Andalusië is de groeiende spanning voelbaar. 

De bewoners ervaren overlast van camperbezitters die hun voertuigen voor lange periodes parkeren in de buurt van hun huizen.

De insteek is vaak om kosten te besparen door voorraden van thuis mee te nemen en weinig uit te geven op hun bestemming.


De bewoners bekritiseren wat zij ‘zuinigheids toeristen’ noemen omdat dit type bezoekers weinig bijdragen aan de lokale economie.
Er wordt vaak niet meer dan een stokbrood bij de bakker gekocht  en de wekelijkse inkopen geschieden bij de prijsvechters Lidl en Aldi.


Ook hebben de plaatselijke restaurants weinig tot geen inkomsten uit dit soort zuinigheids toerisme.

Uit eten gaan is voor dit soort mensen blijkbaar een onbetaalbare luxe.
Zelfs de terrasjes Horeca ziet ze meestal niet.
In een stoel voor de camper drinken ze hun eigen consumpties.

Woning eigenaren aan de kust begrijpen niet waarom mensen die zich dure campers kunnen veroorloven, ervoor kiezen om gratis te parkeren in woonwijken.

Deze situatie heeft geleid tot een groeiende frustratie en een roep om actie.

Er bestaan echter nogal wat juridische en handhaving uitdagingen.
Een politiewoordvoerder legt uit dat het een complex probleem is.

De rechten van camperbezitters en lokale bewoners botsen namelijk met elkaar.

De huidige wetgeving, die door sommigen als te strikt en door anderen als te soepel wordt beschouwd, maakt handhaving moeilijk.

Dit heeft ertoe geleid dat campers zich verspreiden als witte schimmel en op steeds meer plaatsen gaan 'parkeren' overal langs de oost kust, zoals gezegd, voornamelijk in de  wintermaanden.
Veel gemeenten, zoeken al jaren naar oplossingen voor de problemen die ontstaan in gebieden onder hun beheer.
Er zijn echter geen pasklare oplossingen te vinden met de huidige wettelijke regels.
Steeds meer gemeenten plaatsen  hoogte obstakels bij de parkings aan de kust.
Er zijn ook gemeenten die reguleren de overlast in de woonwijken door specifieke Camper plaatsen te creëren, of sneller vergunning te verlenen aan iemand die een camperplaats wil beginnen in hun gemeente.
Voorlopig ziet het er naar uit dat er geen  pasklare oplossingen zijn.
De betreffende gemeentes zullen dus met creatieve oplossingen moeten komen, volgens de "Camping Federación Española" die zouden trouwens graag meer privaat camperplaatsen zien.

Zo.... deze publiciteit hetze is over 2 weken wel weer voorbij hoor...geen paniek.
Dan rijdt het pantoffelregiment weer terug naar de kleinkinderen.

De drukte neemt dan weer af en er is weer ander nieuws voor de plaatselijke krantjes zoals “de Week” en  “Costa Blanca Nachrichten”

Ook de veel gelezen InSpanje,nl op internet vertaald dan weer andere zaken tot juni juli ongeveer.

Dan begint het “gezeur” weer in de Spaanse kranten dan gaat het over de overlast aan de kust van voornamelijk Spaanse Campers.

Zo gaat dat jaar op jaar hetzelfde. Kijk maar op deze site (prikbord) terug rond deze datums in vorige jaren.


Trouwens, in mijn opinie is er wel een snelle oplossing. Dat is regels handhaven, en daar zit nou net het probleem.
Dat gebeurt niet.
Daar gaat te veel politie tijd in zitten.
Toch denk ik dat de camper tam tam goed werkt. 

Als er 1x  keer in de week een paar bekeuringen uitgedeeld worden op/in een plaats aan een overtreder van de parkeerwet, dan is dat snel bekend en komen er opeens veel minder vrijstaanders, naar de bewuste plek.
Ik hoop trouwens persoonlijk dat dit niet gaat gebeuren.

Meer van dit nieuws weer in Februari 2025. Let maar op.

In Spanje is de overkoepelende campingorganisatie bekend als "Camping Federación Española" (FEEC). Zij vertegenwoordigen en reguleren campings in Spanje.

Daar kunt u meestal de echte stand van zaken lezen.

Als u de vertaalfunctie van Chrome gebruikt hoeft u niet op de vertaalde versie van inspanje,nl te wachten.

 

 

Terug naar Prikbord